فروشگاه آنلایــــــن تی تی شاپ97

هیچگاه گران نخرید

ساعت پشتیبانی 9الی13 و16الی 21

09020582597

جدول مشخصات لباسسایز لباس قد لباس عرض لباس قد آستین قد شلوار
35 34 سانتیمتر 24 سانتیمتر 26 سانتیمتر 47 سانتیمتر
40 38 سانتیمتر 26 سانتیمتر 31 سانتیمتر 55 سانتیمتر
45 43 سانتیمتر 28 سانتیمتر 34 سانتیمتر 61 سانتیمتر

توضیحات