فروشگاه آنلایــــــن تی تی شاپ97

هیچگاه گران نخرید

ساعت پشتیبانی 9الی13 و16الی 21

09020582597

جدول مشخصات لباسسایز لباس قد لباس عرض لباس قد آستین قد شلوار
40 37 سانتیمتر 31 سانتیمتر 36 سانتیمتر 54 سانتیمتر
45 43 سانتیمتر 32 سانتیمتر 40 سانتیمتر 60 سانتیمتر
50 48 سانتیمتر 35 سانتیمتر 45 سانتیمتر 66 سانتیمتر
55 53 سانتیمتر 39 سانتیمتر 48 سانتیمتر 73 سانتیمتر

توضیحات