فروشگاه آنلایــــــن تی تی شاپ97

هیچگاه گران نخرید

ساعت پشتیبانی 9الی13 و16الی 21

09020582597

جدول مشخصات لباسسایز لباس قد لباس عرض لباس قد آستین قد شلوار
35 35 سانتیمتر 26 سانتیمتر 30 سانتیمتر 46 سانتیمتر
40 40 سانتیمتر 29 سانتیمتر 34 سانتیمتر 55 سانتیمتر
45 45 سانتیمتر 32 سانتیمتر 39 سانتیمتر 64 سانتیمتر

توضیحات