فروشگاه آنلایــــــن تی تی شاپ97

هیچگاه گران نخرید

ساعت پشتیبانی 9الی13 و16الی 21

09020582597

جدول مشخصات لباسسایز شلوار اندازه تا فاق دور کمر پهنای ران طول شلوار
75 25 سانتیمتر 47 سانتیمتر 20 سانتیمتر 71 سانتیمتر
80 26 سانتیمتر 50 سانتیمتر 21 سانتیمتر 77 سانتیمتر
85 27 سانتیمتر 52 سانتیمتر 22 سانتیمتر 82 سانتیمتر
90 28 سانتیمتر 54 سانتیمتر 23 سانتیمتر 87 سانتیمتر

توضیحات