فروشگاه آنلایــــــن تی تی شاپ97

هیچگاه گران نخرید

ساعت پشتیبانی 9الی13 و16الی 21

09020582597

جدول مشخصات لباسسایز لباس قد لباس عرض لباس قد آستین قد شلوار
40 39 سانتیمتر 28 سانتیمتر 32 سانتیمتر 55 سانتیمتر
45 44 سانتیمتر 31 سانتیمتر 36 سانتیمتر 61 سانتیمتر
50 49 سانتیمتر 35 سانتیمتر 43 سانتیمتر 70 سانتیمتر
55 54 سانتیمتر 37 سانتیمتر 46 سانتیمتر 77 سانتیمتر

توضیحات