فروشگاه آنلایــــــن تی تی شاپ97

هیچگاه گران نخرید

ساعت پشتیبانی 9الی13 و16الی 21

09020582597

جدول مشخصات لباسسایز لباس قد لباس عرض لباس قد آستین قد شلوار
50 49 سانتیمتر 35 سانتیمتر 44 سانتیمتر 73 سانتیمتر
55 54 سانتیمتر 37 سانتیمتر 49 سانتیمتر 78 سانتیمتر

توضیحات