فروشگاه آنلایــــــن تی تی شاپ97

هیچگاه گران نخرید

ساعت پشتیبانی 9الی13 و16الی 21

09020582597

جدول مشخصات لباسسایز لباس قد لباس عرض لباس قد آستین قد شلوار
40 39 سانتیمتر 29 سانتیمتر 34 سانتیمتر 55 سانتیمتر
45 44 سانتیمتر 32 سانتیمتر 36 سانتیمتر 59 سانتیمتر

توضیحات