سوالات متداول1:لباسها از کدام شهر ارسال میگردد؟کلیه لباسها از استان مازندران شهر بابل ارسال میگردد.2:روش ارسال لباس چگونه است؟لباسها در پاکت و توسط اداره پست جمهوری اسلامی ایران به درب منزل اورده میشود.3:ایا هنگام تحویل بسته باید به مامور پست هزینه ای هم پرداخت گردد؟کلیه هزینه ها توسط سایت تی تی شاپ به اداره پست مبدا پرداخت گردیده است.4:ایا پرداخت درب منزل امکان پذیر است؟به علت عدم قرداد سایت با اداره پست این مورد امکان پذیر نمیباشد4:زمان ارسال بسته چگونه است؟سفارشها معمولا حداکثر بعد 2روز بسته بندی و 3الی 6روزه تقدیم شما میگردد.4:زمان تحویل بسته چه ساعتی است؟این موضوع مربوط به سیاست اداره پست محل سکونت شماست ومعمولا در وقت ادری صورت میگیرد.4:ایا باید موقع دریافت مرسوله در همان محل مرسوله چک گردد(از نظر کیفیت محصول)؟این موضوع یک رویه بین ما و شماست.اداره پست هیچ گونه دخل و تصرفی در این قضیه ندارد.4:اگردرب بسته موقع تحویل گرفتن باز بود تکلیف چیست؟اداره پست موظف به تحویل بسته بدون هیچ گونه تغییر در مرسوله میباشد و هرگونه مخدوش بودن مرسوله اداره پست موظف به پاسخگویی میباشد..

صفحه اصلی سایت