سوالهای شما1:نحوه فروش محصولات چگونه است؟به 2روش. 1:خرید اینترنتی 2:خرید حضوری2:ادرس فروشگاه کجاست؟ادرس فروشگاه:بابل-خیابان مدرس-چهارراه گنجینه.روبه روی بانک سپه مرکزی3:ساعت کاری فروشگاه در چه بازه ایی است؟شروع کار در صبح:8الی 13 و شروع کار در بعد ازظهر:4الی21
نکته:ساعت کاری بسته به فصل متغییر میباشد.4:ایا تمام محصولات در فروشگاه موجود میباشد؟بله.کلیه محصولات در فروشگاه موجود میباشد.صفحه اصلی سایت