روشهای پرداخت1:به چند روش کاربر توانایی پرداخت هزینه محصول را دارد؟به 2روش. 1:پرداخت از درگاه 2:کارت به کارت2:درگاه چیست؟درگاه یک حساب واسط بین تی تی شاپ و شما مشتری عزیز میباشد.3:روش کارت به کارت چگونه است؟این روش فقط در کانال تلگرام و پیچ اینستاگرام قابل انجام است.4:پشتیبانی پرداخت چگونه است؟در هر دو صورت پشتیبانی سایت اماده پاسخگویی در مورد تراکنش میباشد ودر این ضمینه هیچ نگرانی وجود ندارد.4:ایا نیاز به ارسال فیش واریز است؟خیر در سایت به صورت اتوماتیک کارها انجام میگیرد.

صفحه اصلی سایت