رویه بازگشت کالا1:رویه بازگشت کالا چگونه است؟کلیه محصولات در هنگام بسته بندی از نظر سلامت فیزیکی چک میگردند .اگر محصول دریافتی از نظر فیزیکی دچار زدگی بود شما میتوانید با پیام به پشتیبانی هماهنگی لازم جهت برگشت محصول و دریافت محصول سالم از همان نوع اقدام کنید.توجه کنید اشتباه در سایز توسط مشتری شامل تعویض نمیشود.صفحه اصلی سایت