فروشگاه آنلایــــــن تی تی شاپ97

هیچگاه گران نخرید

ساعت پشتیبانی 9الی13 و16الی 21

09020582597

جدول مشخصات لباسسایز لباس قد لباس عرض لباس قد آستین قد شلوار
40 38 سانتیمتر 30 سانتیمتر 31 سانتیمتر 52 سانتیمتر
45 43 سانتیمتر 33 سانتیمتر 34 سانتیمتر 60 سانتیمتر
50 47 سانتیمتر 35 سانتیمتر 41 سانتیمتر 69 سانتیمتر

توضیحات