فروشگاه آنلایــــــن تی تی شاپ97

هیچگاه گران نخرید

ساعت پشتیبانی 9الی13 و16الی 21

09020582597

جدول مشخصات لباسسایز لباس قد لباس عرض لباس قد آستین قد شلوار
35 32 سانتیمتر 23 سانتیمتر 28 سانتیمتر 45 سانتیمتر
40 37 سانتیمتر 27 سانتیمتر 31 سانتیمتر 53 سانتیمتر
45 42 سانتیمتر 29 سانتیمتر 36 سانتیمتر 59 سانتیمتر

توضیحات