فروشگاه آنلایــــــن تی تی شاپ97

هیچگاه گران نخرید

ساعت پشتیبانی 9الی13 و16الی 21

09020582597

جدول مشخصات لباسسایز لباس قد لباس عرض لباس قد آستین قد شلوار
35 34 سانتیمتر 27 سانتیمتر 29 سانتیمتر 47 سانتیمتر
40 38 سانتیمتر 29 سانتیمتر 34 سانتیمتر 56 سانتیمتر
45 43 سانتیمتر 32 سانتیمتر 38 سانتیمتر 64 سانتیمتر

توضیحات