فروشگاه آنلایــــــن تی تی شاپ97

هیچگاه گران نخرید

ساعت پشتیبانی 9الی13 و16الی 21

09020582597

جدول مشخصات لباسسایز لباس قد لباس عرض لباس قد آستین قد شلوار
35 35 سانتیمتر 25 سانتیمتر 29 سانتیمتر 0 سانتیمتر
40 39 سانتیمتر 29 سانتیمتر 31 سانتیمتر 0 سانتیمتر

توضیحات


این لباس فاقد شلوار میباشد.