فروشگاه آنلایــــــن تی تی شاپ97

هیچگاه گران نخرید

ساعت پشتیبانی 9الی13 و16الی 21

09020582597

جدول مشخصات لباسسایز لباس قد لباس عرض لباس قد آستین قد شلوار
40 39 سانتیمتر 30 سانتیمتر 32 سانتیمتر 53 سانتیمتر
45 44 سانتیمتر 32 سانتیمتر 37 سانتیمتر 60 سانتیمتر
50 49 سانتیمتر 34 سانتیمتر 42 سانتیمتر 68 سانتیمتر

توضیحات